Vorige

Fiscale dienstverlening

Om succesvol te procederen in fiscale zaken is een doorgedreven kennis van het fiscaal procedurerecht een must. LIVA beschikt over de unieke combinatie van diepgaande expertise van zowel het fiscaal recht als zijn procedureregels.

Fiscale bijstand bij controle

Een fiscale controle kan erg intimiderend zijn. Wanneer u het voorwerp uitmaakt van dergelijke controle staan de advocaten van LIVA u met raad en daad bij. U bent in goede handen.

Naast een inhoudelijke onderbouwing van uw fiscaal dossier ziet LIVA tijdens een (on)aangekondigde controle ook toe of de administratie haar fiscale onderzoeksbevoegdheden op een correcte en rechtmatige manier uitoefent.

Daarenboven hebben de advocaten van LIVA rond het fiscaal visitatierecht een jarenlange terreinervaring opgebouwd, waarbij zij in het bijzonder waken over uw grondrechten inzake privacy, bescherming van (elektronische) correspondentie, beroepsgeheim en bedrijfsgeheimen.

Fiscale procedure en advies

De advocaten van LIVA hebben een expertise in:

  • geschillen voor de hoven en rechtbanken
  • betwisting met administratie inzake vestiging van belastingen
  • bijstand bij belastingcontroles
  • invorderingsgeschillen en betalingsfaciliteiten
  • onderhandelingen met de fiscale instantie

Alvorens een gerechtelijke procedure wordt ingeleid, informeert LIVA u steeds op transparante wijze omtrent de reële slaagkans van uw fiscaal dossier. Dit laat u toe om met kennis van zaken een beslissing te nemen uw fiscaal geschil al dan niet door een rechter te laten beslechten.

De fiscale adviesverlening van LIVA kan verschillende vormen aannemen, maar is steeds aangepast aan uw persoonlijke situatie (aanvragen van rulings, geven van second opinions, nazicht van overeenkomsten met fiscale impact etc.). 

Regularisatie en bemiddeling

De advocaten van LIVA staan belastingplichtigen bij een fiscale regularisatie van niet-aangegeven inkomsten bij het Contactpunt Regularisaties of bij het Parket.

Daarnaast verlenen zij ook bijstand in het kader van fiscale bemiddeling zowel op federaal als op gewestelijk niveau (o.a. Vlaamse Belastingdienst).

Deze website gebruikt functionele en analytische cookies voor website-optimalisatie en statistieken. Voor meer info lees onzeprivacyverklaring