Vorige

Pieter Berghman
Advocaat

Pieter staat zowel particulieren als ondernemingen bij. Samen met Sophie en Laura bijt hij zich vast in verscheidene materies, zoals personen- en vennootschapsbelasting, lokale belastingen of fiscaal strafrecht. Daarnaast heeft hij een bijzondere interesse voor sport- en cryptofiscaliteit. Pieter vindt het belangrijk om cliënten in helder taalgebruik te adviseren en verdedigt hun belangen tijdens een fiscale controle of voor de rechtbank.

Contact
"Good communication is the bridge between confusion and clarity"

Ervaring

Pieter volgde zijn rechtenopleiding aan de Vrije Universiteit Brussel, opteerde er voor fiscale vakken en studeerde in 2019 af met onderscheiding. Hierna ging hij aan de slag als jurist bij FOD Financiën, waar hij zich toespitste op de internationale uitwisseling van fiscale gegevens (CRS- en FATCA-wetgeving).

Begin 2021 maakte Pieter de sprong naar de advocatuur en ging hij aan de slag aan de balie van Gent. In deze periode heeft hij zijn kennis van de fiscale procedure verder verfijnd. Zo heeft hij tal van onderhandelingen gevoerd met de fiscale administratie, conclusies geschreven en pleidooien gevoerd. Daarnaast kwam ook het nodige advieswerk aan bod.

Pieter zijn focus ligt voornamelijk op personen- en vennootschapsbelasting, maar hij behartigt evenzeer dossiers inzake btw, lokale en regionale belastingen en fiscaal strafrecht.

Sinds januari 2024 maakt Pieter deel uit van het kantoor LIVA fiscale advocaten.

Actieve aanpak

Pieter hecht veel belang aan een duidelijke communicatie zodat de cliënt steeds weet waar hij aan toe is. Dit vertaalt zich onder meer in adviezen met een hands on-benadering: er wordt een praktijkgerichte oplossing aangereikt, en de cliënt weet welke acties ondernomen moeten worden om het doel te bereiken. Complexe fiscale regelgeving vertalen naar een helder actieplan, daar streeft Pieter naar.

In geschillen tracht Pieter het onderste uit de kan te halen en te bemiddelen waar nodig. Deze actieve aanpak gaat hand in hand met bereikbaarheid, wat de basis is voor een goede vertrouwensrelatie tussen advocaat en client.

Deze website gebruikt functionele en analytische cookies voor website-optimalisatie en statistieken. Voor meer info lees onzeprivacyverklaring