Vorige

Sophie Lippens
Advocaat

Sophie staat particulieren, nationale en internationale bedrijven bij met betrekking tot alle aspecten van de fiscaliteit en dit zowel op het vlak van adviesverlening, fiscale procedure als in fiscale strafzaken. Zo begeleidt zij haar cliënten voornamelijk inzake vennootschapsbelasting, personenbelasting, BTW, gewestelijke belastingmateries (o.a. onroerende voorheffing) en in het bijzonder in geschillen met de administratie en het parket. Zij maakt met ingang van september 2022 als verkozen lid deel uit van de Raad van de Orde van Advocaten bij de balie Dendermonde en zetelt in de controlecel 'derdenrekeningen van advocaten' van de Orde van Vlaamse Balies.

Contact
Sophie Lippens, LIVA fiscale advocaten BV
“Do not raise your voice, improve your argument"

Ervaring

Sophie studeerde in 2004 af met onderscheiding. Zij beschikt over meer dan 20 jaar ervaring in de fiscale advocatuur. Tijdens haar stage aan de Brusselse Balie behaalde zij met grote onderscheiding de opleiding graduaat in de fiscale wetenschappen aan de Fiscale Hogeschool Brussel. Sophie vervolmaakte ook de postuniversitaire cyclus ‘fiscaal strafrecht en strafvordering’ aan de Universiteit Antwerpen. Voorheen was zij werkzaam voor enkele gerenommeerde (internationale) kantoren. Ook academisch is Sophie als gastdocent actief en publiceert zij geregeld over fiscale thema’s.

Specialisatie

Sophie ondersteunt haar cliënten bij belastingcontroles, het oplossen van geschillen en waar nodig bepleit zij hun zaak voor de hoven en rechtbanken. Doorheen de jaren heeft Sophie een bijzondere expertise opgebouwd rond het visitatierecht en de bescherming van de grondrechten van de belastingplichtigen. Zo assisteert zij de belastingplichtige bij (on)aangekondigde controles van de fiscus en zelfs bij invallen van de BBI en strafrechtelijke autoriteiten. Sophie geeft ook trainingen en seminaries omtrent dit actueel topic. Sophie begeleidt tot slot ook cijferberoepers in betwistingen rond hun beroepsaansprakelijkheid.

 

Communicatie

Sophie omschrijft zichzelf graag als een gedreven advocate die rechtvaardigheid voorop stelt. Ze legt de focus op de begeleiding van haar cliënten en streeft naar resultaat en faire oplossingen zowel bij bemiddeling, fiscale controles als in procedurele conflictsituaties.

Als advocate vindt Sophie een goede en transparante communicatie cruciaal en dit met alle betrokken partijen. Dit houdt ook een nauwe samenwerking in met de boekhouder, accountant of de bedrijfsrevisor van haar cliënten. Goed luisteren vereist bovendien inleving. Zo wijdt Sophie zich met veel professionalisme en zorg aan de persoonlijke fiscale belangen van haar cliënten.

Deze website gebruikt functionele en analytische cookies voor website-optimalisatie en statistieken. Voor meer info lees onzeprivacyverklaring